wtorek, 24 grudzień 2019 07:36

poniedziałek, 04 listopad 2019 16:46

Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. zaprasza do udziału w III konferencji pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”, któa tym razem skierowana jest do specjalistów w woj. mazowieckiego.

Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

poniedziałek, 04 listopad 2019 15:59

Kolejna konferencja z cyklu „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata” , tym razem skierowana była do specjalistów zamieszkałych i pracujących na terenie woj. podlaskiego i odbyła się w dniu 28.10.2019r. w Hotelu Loft w Suwałkach. Konferencja realizowana przez Polską Akademię Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli wzbudziła ogromne zainteresowanie a swoją obecnością zaszczycili Nas przedstawiciele i wizytatorzy Kuratorium Oświaty z delegaturą w Suwałkach, Dyrektorzy Szkół, pracownicy naukowi, przedstawiciele lokalnych władz oraz Dyrekcja i kadra Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

poniedziałek, 23 wrzesień 2019 08:00

Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w konferencji pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”. Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Głównym celem konferencji jest poszerzenie i propagowanie wiedzy, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych. Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych.

piątek, 07 czerwiec 2019 16:18

W dniu 06.06.2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata” realizowana przez Polską Akademię Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

sobota, 04 maj 2019 16:00

Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w konferencji pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”. Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

piątek, 04 styczeń 2019 14:55

Z przyjemnością informujemy, iż Tygrysek Brysio - postać z naszego autorskiego programu profilaktycznego pn. "Brzdące w re@lu" również w 2019r. będzie odwiedzał dzieci w przedszkolach i szkołach. Otrzymaliśmy dofinansowanie na IV edycję programu!

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.3.1 pkt. 1 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

piątek, 04 styczeń 2019 09:37

Z radością informujemy, iż w 2019r. będziemy realizatorami  konferencji pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”, w których udział weźmie 300 osób. Planujemy po 1 konferencji w 3 województwach: warmińsko-mazurskim (Olsztyn), w woj. mazowieckim m.st. Warszawa oraz w województwie podlaskim (Suwałki).

Konferencje są finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

czwartek, 04 styczeń 2018 15:26

Miło nam poinformować, iż  kolejne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zostaną objęte działaniami w ramach Naszego autorskiego program profilaktycznego pn. "„Brzdące w re@lu-edycja III”  - właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację jego następnej edycji! Działania planowane w naszym Projekcie stanowią odpowiedź na współczesne problemy wychowawcze, z jakimi spotykają się rodzice, a którymi są m.in. nadużywanie mediów cyfrowych przez najmłodszych i są kontynuacją działań podjętych w projekcie „Brzdące w re@lu” oraz „Brzdące w re@lu - edycja II”. O tym, że problem z niewłaściwym korzystaniem z komputera, internetu, tableta itp. jest duży mówią liczne badania.

wtorek, 03 styczeń 2017 10:00

Projekt „Brzdące w re@lu” powstał ponieważ marzyliśmy o podejściu do profilaktyki „na poważnie” – od podstaw. I edycja projektu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem za strony szkół i przedszkoli, liczba zgłaszających się placówek 5-krotnie przekroczyła możliwości realizacyjne projektu, sam program został bardzo dobrze przyjęty – świadczą o tym opinie jakie docierały do nas po realizacji zajęć.

Ponad 90% rodziców wskazało, że rozbudowane warsztaty odbywające się w ramach projektu wzmocniły ich kompetencje wychowawcze oraz podniosły poziom ich wiedzy.