Zapraszamy do udziału w II konferencji nt. uzależnień behawioralnych w Suwałkach na terenie woj. podlaskiego

poniedziałek, 23 wrzesień 2019 08:00

 

Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w konferencji pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”. Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Głównym celem konferencji jest poszerzenie i propagowanie wiedzy, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych. Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych.

Do udziału serdecznie zapraszamy:  przedstawicieli jednostek/instytucji/urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego, nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych, osoby zawodowo zajmujące się problematyką uzależnień.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

Organizator zapewnia serwis kawowy oraz obiad.

Termin i miejsce konferencji

28 października  2019r. godz.9.00 – 18.00, Hotel Loft 1898 ul. Pułaskiego 24K, 16-400 Suwałki

Warunki  udziału

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego pod linkiem : https://forms.gle/H7LqiF9sbG5aiCYz6

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu  21.10.2019

O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.