Zapraszamy do udziału w III konferencji nt. uzależnień behawioralnych, która odbędzie się na terenie woj. mazowieckiego w Warszawie

poniedziałek, 04 listopad 2019 16:46

 

Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. zaprasza do udziału w III konferencji pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”, któa tym razem skierowana jest do specjalistów w woj. mazowieckiego.

Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Termin i miejsce konferencji

25 listopada 2019r. godz.9.00 – 18.00, Arche Hotel Geologiczna, ul. Geologiczna 4, 02-246 Warszawa

Warunki  udziału

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego pod linkiem : https://forms.gle/fweWzftuKTA48Luz6

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu  19.11.2019r.

O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Głównym celem konferencji jest poszerzenie i propagowanie wiedzy, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych. Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych.

Do udziału serdecznie zapraszamy:  przedstawicieli jednostek/instytucji/urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego, nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych, osoby zawodowo zajmujące się problematyką uzależnień.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

Organizator zapewnia serwis kawowy oraz obiad.