Brzdące w re@lu - edycja VI

sobota, 30 styczeń 2021 09:10

Miło nam poinformować, iż kolejne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zostaną objęte działaniami w ramach Naszego autorskiego program profilaktycznego pn. „Brzdące w re@lu-edycja VI” - właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację jego następnej edycji!

Działania planowane w naszym Projekcie stanowią odpowiedź na współczesne problemy wychowawcze, z jakimi spotykają się rodzice, a którymi są m.in. nadużywanie mediów cyfrowych przez najmłodszych i są kontynuacją działań podjętych w poprzednich edycjach projektu. O tym, że problem z niewłaściwym korzystaniem z komputera, internetu, tableta itp. jest duży mówią liczne badania.