Brzdące w Re@lu” – edycja VIII

poniedziałek, 30 styczeń 2023 10:22

 

Z ogromną radością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na tegoroczną realizację projektu „Brzdące w Re@lu” – edycja VIII”, który obejmie dwa województwa – woj. mazowieckie i woj. warmińsko-mazurskie i będzie trwał w okresie od 3.01.2023 do 31.12.2023r.

Projekt „Brzdące w Re@lu” – edycja VIII” jest programem profilaktyki uzależnień od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych, przeznaczonym dla dzieci przedszkolnych (grupy 4 – 6 -latków), uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej oraz Rodziców/opiekunów/nauczycieli. Poprzednie edycje projektu „Brzdące w re@lu” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem- liczba zgłaszających się placówek w przypadku każdej z dotąd realizowanej edycji, przekracza możliwości realizacyjne projektu.

Zadaniem naszego projektu jest zadbanie o profilaktykę dzieci i młodzieży, w tym w szczególności dzieci najmłodszych w bardzo trudnych i napiętych czasach – czasach pandemii COVID-19 oraz wojny u naszych sąsiadów na Ukrainie. Izolacje wymuszone pandemią Covid były wyzwaniem dla całej rodziny, nie tylko dla dziecka.

Projekt jest realizowany w ramach Zadania 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom finansowanego ze środków Ministra Zdrowia będących w dyspozycji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.