Brzdące w re@lu - II Edycja

wtorek, 03 styczeń 2017 10:00

 

ministerstwo zdrowiakbpn

BRZDĄCE W Re@lu - II Edycja

Projekt „Brzdące w re@lu” powstał ponieważ marzyliśmy o podejściu do profilaktyki „na poważnie” – od podstaw. I edycja projektu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem za strony szkół i przedszkoli, liczba zgłaszających się placówek 5-krotnie przekroczyła możliwości realizacyjne projektu, sam program został bardzo dobrze przyjęty – świadczą o tym opinie jakie docierały do nas po realizacji zajęć.

Ponad 90% rodziców wskazało, że rozbudowane warsztaty odbywające się w ramach projektu wzmocniły ich kompetencje wychowawcze oraz podniosły poziom ich wiedzy.

Widzimy potrzebę dalszego wzmacniania świadomości rodziców, aby zapewnić najmłodszym maksimum bezpieczeństwa i aby pokazać dobre wzorce – zrównoważonego, świadomego korzystania z mediów cyfrowych.

Dlatego z dużą radością informujemy, że udało Nam się uzyskać dofinansowanie na kolejną edycję projektu, która jest realizowana w 2017r!

II edycja „Brzdąców w re@lu” ma na celu taką właśnie pomoc – wsparcie rodziców: pokazanie zagrożeń, ale również pokazanie metod i działań wspierających ogólny (poznawczy, społeczny i emocjonalny rozwój dziecka), warsztaty dla rodziców mają także wspierać dorosłych w procesach wychowawczych we współczesnym – trudnym świecie

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.

 Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. projektu.