Brzdące w re@lu - III Edycja

czwartek, 04 styczeń 2018 15:26

Miło nam poinformować, iż  kolejne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zostaną objęte działaniami w ramach Naszego autorskiego program profilaktycznego pn. "„Brzdące w re@lu-edycja III”  - właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację jego następnej edycji! Działania planowane w naszym Projekcie stanowią odpowiedź na współczesne problemy wychowawcze, z jakimi spotykają się rodzice, a którymi są m.in. nadużywanie mediów cyfrowych przez najmłodszych i są kontynuacją działań podjętych w projekcie „Brzdące w re@lu” oraz „Brzdące w re@lu - edycja II”. O tym, że problem z niewłaściwym korzystaniem z komputera, internetu, tableta itp. jest duży mówią liczne badania.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.