Konferencja - "Zniewolony umysł - uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata"

piątek, 04 styczeń 2019 09:37

Z radością informujemy, iż w 2019r. będziemy realizatorami  konferencji pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”, w których udział weźmie 300 osób. Planujemy po 1 konferencji w 3 województwach: warmińsko-mazurskim (Olsztyn), w woj. mazowieckim m.st. Warszawa oraz w województwie podlaskim (Suwałki).

Konferencje są finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Głównym celem konferencji jest poszerzenie i propagowanie wiedzy, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych. Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych.

Do udziału serdecznie zapraszamy:  przedstawicieli jednostek/instytucji/urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego, nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych, osoby zawodowo zajmujące się problematyką uzależnień.