Dofinansowanie na IV edycję programu "Brzdące w re@lu"

piątek, 04 styczeń 2019 14:55

Z przyjemnością informujemy, iż Tygrysek Brysio - postać z naszego autorskiego programu profilaktycznego pn. "Brzdące w re@lu" również w 2019r. będzie odwiedzał dzieci w przedszkolach i szkołach. Otrzymaliśmy dofinansowanie na IV edycję programu!

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.3.1 pkt. 1 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.