Zapraszamy do udziału w konferencji "Zniewolony umysł - uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata"

sobota, 04 maj 2019 16:00

Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w konferencji pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”. Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Głównym celem konferencji jest poszerzenie i propagowanie wiedzy, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych. Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoli na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych.

Do udziału serdecznie zapraszamy: 

przedstawicieli jednostek/instytucji/urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego, nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych, osoby zawodowo zajmujące się problematyką uzależnień.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

Organizator zapewnia serwis kawowy oraz obiad.

Termin i miejsce konferencji

6 czerwiec 2019 godz.9.00 – 18.00
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91a

Warunki  udziału

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego pod linkiem:  https://forms.gle/KC3PHCbJXdoWNzDCA

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu  01.06.2019

O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń