Podziękowania dla uczestników konferencji

piątek, 07 czerwiec 2019 16:18

W dniu 06.06.2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata” realizowana przez Polską Akademię Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja była finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

   W imieniu realizatorów pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za aktywny udział  w tej ambitnej inicjatywie służącej propagowaniu wiedzy oraz zapoznaniu się z dobrymi praktykami dotyczącymi rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych występujących w poszczególnych województwach Polski. Udział Państwa w w/w konferencji stanowi niewątpliwie przejaw głębokiego zainteresowania tym problemem i zaangażowania w  wypracowywanie wspólnych rozwiązań w zakresie profilaktyki zagrożeń pojawiających się we współczesnym świecie. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, iż na zagrożenia płynące z uzależnień behawioralnych tj. fonoholizm, gry komputerowe czy hazard on-line narażone jest w głównej mierze młode pokolenie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.