OFERTA POLSKIEJ AKADEMII OŚWIATY WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH DLA PRZEDSZKOLI

Propozycje uwzględniające bieżące kierunki polityki oświatowej:

 • Mediacje i negocjacje w rzeczywistości przedszkolnej
 • Co można zrobić ze złością? Warsztat z zarządzania emocjami
 • Dziecko zdolne – jak z nim efektywnie pracować?
 • Sześciolatek w szkole – przygotowanie dzieci i rodziców
 • Kreatywny nauczyciel = kreatywne dziecko

Oferujemy także:

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I NAUCZANIE ZINTEGROWANE:

 • Podnieśmy motywację Maluchów!
 • Rysunek dziecka w diagnozie. Wczesna diagnostyka i terapia deficytów rozwojowych małego dziecka
 • Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Warsztat metod podnoszących koncentrację dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

WSPÓŁPRACA Z RODZICEM:

 • "Być jak Żyrafa - komunikacja oparta na Porozumieniu bez Przemocy" jako narzędzie w pracy nauczyciela
 • Komunikacja z rodzicami – jak rozmawiać z trudnym rodzicem?
 • Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA:

 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami ukrytymi (zespół Tourett’a, Aspergera, FAS, zaburzenia więzi)
 • Dziecko z ADHD i Zespołem Aspergera w przedszkolu – diagnoza różnicowa
 • Jak współpracować z rodzicami dzieci z problemami rozwojowymi?
 • Jak nauczyć dzieci mówić o uczuciach? – warsztaty

ROZWÓJ OSOBISTY – KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA:

 • Komunikacja interpersonalna – jak rozmawiać z ... a nie mówić do...
 • Syndrom wypalenia zawodowego – jak odzyskać motywację do pracy?
 • Stres w pracy nauczyciela. Jak sobie z nim radzić?
 • Rola emocji w pracy nauczyciela
 • Asertywność w pracy nauczyciela
 • Metody aktywizujące w przedszkolu

PRAWO OŚWIATOWE:

 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych – NIEBIESKA KARTA
 • Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu
 • Działania interwencyjne w przedszkolu – aspekty prawne
 • KPA w pracy dyrektora placówki oświatowej
 • Bieżące zmiany w prawie oświatowym

 

Specjalizujemy się w aktywnych, dynamicznych warsztatach, każdorazowo dostosowywanych do faktycznych potrzeb nauczycieli.

Oferujemy także szkolenia „szyte na miarę” – bezpłatnie przeprowadzimy diagnozę Państwa potrzeb szkoleniowych, opracujemy plan szkolenia dostosowany do specyfiki Państwa organizacji i przeprowadzimy szkolenie dostosowane do Państwa wymagań.

Każde szkolenie poza częścią teoretyczną zawiera część praktyczną, case study oraz czas przeznaczony na konsultacje. Uczestnicy otrzymują KOMPLEKSOWE MATERIAŁY – SKRYPTY oraz w zależności od wybranego tematu: scenariusze lekcji wychowawczych, wzory programów profilaktycznych zawierające dobre praktyki, scenariusze spotkań z rodzicami, broszury informacyjne dla pedagogów i wychowawców.

Zapraszamy!

generic drugs Canada ||= purchase viagra / canadian pharmacy online