Marzena
Tokar

mgr inżynier, absolwentka Równoległych Studiów Pedagogicznych SGGW w Warszawie oraz Szkoły Trenerów i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych, trenerka Centrum Inicjatyw UNESCO w zakresie działań antydyskryminacyjnych, autorka i koordynatorka programów profilaktycznych, które otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu i koordynacji projektów unijnych dla placówek oświatowych. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, w tym m.in. kurs I stopnia Porozumienia bez Przemocy prowadzony przez Annę Mills oraz kurs z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych opartych na metodzie Dialogu Motywującego.

 
Karolina
Józefowicz

mgr pedagogiki, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia rozwojowa oraz Szkoły Trenerów i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Certyfikowana trenerka oświaty, pedagog, obecnie doktorantka psychologii SWPS, terapeutka z doświadczeniem w pracy w przedszkolu, autorka i koordynatorka programów profilaktycznych. Specjalistka z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy z uczniem trudnym i jego rodziną. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori organizowany przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic, kurs I stopnia Porozumienia bez Przemocy prowadzony przez Annę Mills oraz liczne kursy z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych.

 
Renata Szewczyk-Rutkowska

mgr pedagogiki, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, trenerka umiejętności psychospołecznych - trening zastępowania agresji (TZA), specjalista terapii uzależnień, terapii krótkoterminowej TSR oraz treningu komunikacji interpersonalnej, edukator HIV/AIDS, zawodowo związana m.in. ze Stowarzyszeniem MONAR. Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i trenerskie z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych. Trenerka projektów o tematyce społecznej finansowanych z funduszy unijnych (EFS, EQUAL). Konsultantka w zakresie tworzenia Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności GSWB. Autorka licznych programów terapeutycznych oraz treningowo – szkoleniowych. Praktyk w obszarze psychoterapii, grup terapeutycznych oraz warsztatów, treningów i szkoleń.

 
Magdalena
Zielińska

mgr pedagogiki, absolwentka wychowania przedszkolnego Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, nauczyciel dyplomowany przedszkola w Warszawie z ponad 20 letnim stażem pracy, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych, uczestniczka i prelegentka konferencji dla nauczycieli.

 
Bogusław
Szumilas

mgr inżynier, starszy specjalista ds. bhp, inspektor ochrony przeciwpożarowej, absolwent Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu o specjalności andragogika i pedagogika społeczna. Kwalifikacje Inspektora ochrony przeciwpożarowej uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, wykładowca w szkole Policealnej w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny pracy.

 
Markos
Jeropulos

wykładowca akademicki, praktyk, analityk finansowy specjalizujący się w analizach projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, podmiotów sektora finansów publicznych, ekspert NCBiR w zakresie oceny projektów innowacyjnych, autor kilkudziesięciu projektów z programów POIG, POIR, RPO, POIŚ, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, od 2006 r. trener prowadzący szkolenia z pozyskiwania i rozliczania dotacji UE, Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z ramienia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

generic drugs Canada ||= purchase viagra / canadian pharmacy online