OFERTA POLSKIEJ AKADEMII OŚWIATY WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH DLA SZKÓŁ

Propozycje uwzględniające bieżące kierunki polityki oświatowej:

 • Mediacje i negocjacje w rzeczywistości szkolnej/przedszkolnej
 • Kompetencje komunikacyjne uczniów klas młodszych
 • Co można zrobić ze złością? Warsztat z zarządzania emocjami
 • Dziecko zdolne – jak z nim efektywnie pracować?
 • Sześciolatek w szkole – przygotowanie dzieci i rodziców
 • Kreatywny nauczyciel = kreatywne dziecko
 • Efektywne rozwiązywanie konfliktów w szkole 
 • Tutoring w pracy z uczniem
 • Trudne sytuacje wychowawcze w pracy nauczyciela
 • Dialog motywujący jako narzędzie w pracy nauczyciela

Oferujemy także:

WSPÓŁPRACA Z RODZICEM:

 • "Być jak Żyrafa - komunikacja oparta na Porozumieniu bez Przemocy" jako narzędzie w pracy nauczyciela 
 • Komunikacja z rodzicami – jak rozmawiać z trudnym rodzicem?
 • Efektywna współpraca szkoły z rodzicami
 • Jak rozmawiać z Nastolatkiem i Jego rodzicami o dopalaczach?

PROFILAKTYKA:

 • Nowe wyzwania dla szkół i placówek oświatowych w obszarze współczesnej profilaktyki
 • Profilaktyka zagrożeń w sieci i sposoby reagowania na cyberprzemoc
 • Dopalacze - wczesne rozpoznawanie i interwencja, czyli co może zrobić Szkoła? 
 • Dopalacze to narkotyki – jak tworzyć szkolne programy profilaktyczne obejmujące tematykę dopalaczy?
 • Uzależnienia od komputera i internetu – jak rozpoznać problem i rozmawiać o nim z dziećmi, młodzieżą i rodzicami?
 • Profilaktyka i działania antydyskryminacyjne w szkole

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA:

 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 • Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami ukrytymi (zespół Tourett’a, Aspergera, FAS, zaburzenia więzi)
 • Dziecko z ADHD i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu – diagnoza różnicowa
 • Jak współpracować z rodzicami dzieci z problemami rozwojowymi?
 • Jak nauczyć dzieci mówić o uczuciach? – warsztaty

ROZWÓJ OSOBISTY – KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA:

 • Komunikacja interpersonalna – jak rozmawiać z ... a nie mówić do...
 • Syndrom wypalenia zawodowego – jak odzyskać motywację do pracy?
 • Stres w pracy nauczyciela. Jak sobie z nim radzić?
 • Rola emocji w pracy nauczyciela
 • Asertywność w pracy nauczyciela

PRAWO OŚWIATOWE:

 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych – NIEBIESKA KARTA
 • Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela
 • Bezpieczeństwo w placówce oświatowej
 • Prawo oświatowe w praktyce szkolnej<
 • Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli
 • prawne rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole
 • KPA w pracy dyrektora placówki oświatowej
 • Bieżące zmiany w prawie oświatowym


Specjalizujemy się w aktywnych, dynamicznych warsztatach, każdorazowo dostosowywanych do faktycznych potrzeb nauczycieli.

Oferujemy także szkolenia „szyte na miarę” – bezpłatnie przeprowadzimy diagnozę Państwa potrzeb szkoleniowych, opracujemy plan szkolenia dostosowany do specyfiki Państwa organizacji i przeprowadzimy szkolenie dostosowane do Państwa wymagań.

Każde szkolenie poza częścią teoretyczną zawiera część praktyczną, case study oraz czas przeznaczony na konsultacje. Uczestnicy otrzymują KOMPLEKSOWE MATERIAŁY – SKRYPTY oraz w zależności od wybranego tematu: scenariusze lekcji wychowawczych, wzory programów profilaktycznych zawierające dobre praktyki, scenariusze spotkań z rodzicami, broszury informacyjne dla pedagogów i wychowawców.

Zapraszamy!

generic drugs Canada ||= purchase viagra / canadian pharmacy online